Corona-protocol v.v. Dynamo Tubbergen

Corona-protocol v.v. Dynamo Tubbergen

Datum: 5 september 2020

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Dynamo heeft een protocol opgesteld in verband met het Coronavirus. Op deze manier hopen we dat we ondanks de bijzondere omstandigheden toch kunnen blijven volleyballen. Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ieder lid en ieder team. Wij zijn samen een vereniging en samen maken we het mogelijk dat we kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat. Door het protocol na te leven blijft sporten mogelijk en kan iedereen zorgeloos naar de sporthal komen. Maak dit bespreekbaar met elkaar binnen de vereniging en accepteer het ook als je een keer ergens op aangesproken wordt.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen
Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!
Voor het betreden van Sportcentrum de Vlaskoel gelden de maatregelen van het RIVM.

Blijf thuis en laat je testen, als:

 • Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
 • Iemand in jouw huishouden in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.

Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.

Algemene richtlijnen

 • Bij binnenkomst staat een desinfectiemiddel om je handen te desinfecteren
 • Sportcentrum de Vlaskoel heeft looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht in de sporthal, zodat iedereen zoveel mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de pijlen op de vloer.
 • Vanaf 100 personen (publiek) dient een gezondheidscheck en registratie plaats te vinden. Op onze competitiedagen is het niet nodig je bij de entree te registeren. Er worden op vrijdag maximaal 4 wedstrijden gespeeld. Op zaterdag worden er maximaal 4 wedstrijden bij de CMV gespeeld en maximaal 2 wedstrijden tegelijkertijd gespeeld bij de jeugd, waardoor er niet meer dan 100 personen (aan publiek) in de sporthal zijn.
  Bij de kantine daarentegen dien je je wel te registreren en moet er een gezondheidscheck plaats vinden. Alleen zitplaatsen zijn toegestaan. Een ieder dient zich aan de richtlijnen van de kantine te houden. Deze richtlijnen zijn te zien in de kantine.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten; zie verder in dit protocol)

Wedstrijden

 • Zorg er bij de wedstrijd voor dat het DWF voor het betreden van de sporthal volledig is ingevuld. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting bekend wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
 • ALLE sporters zijn verplicht in sportkleding naar sportcentrum de Vlaskoel te komen. Dit geldt voor de Dynamo teams maar ook voor gasten.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd kan er GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
 • Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de wedstrijd naar de sporthal.
 • We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen, zodat de waterflessen niet met elkaar worden gebruikt.
 • Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan.
 • Er mogen alleen spelers, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal (buiten de tribune) aanwezig zijn.
 • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn beschikbaar na afloop van de wedstrijden.
 • Na afloop van de wedstrijd heeft thuis douchen de voorkeur.
 • Voor vervoer naar uitwedstrijden wordt geadviseerd een mondkapje te dragen wanneer personen vanaf 13 jaar van buiten hetzelfde huishouden in één auto zitten.

Afstand houden
Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende regels met betrekking tot afstand houden tot elkaar en tot andere leeftijdsgroepen. Deze regels zijn omgezet naar de verschillende doelgroepen die wedstrijden spelen:

CMV wedstrijden:
De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.

ABC-jeugd wedstrijden
De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar. Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen

Senioren en recreanten wedstrijden
Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet. Dus: alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Publiek
Wij waarderen het als er toeschouwers komen naar de thuiswedstrijden, maar houd je dan wel aan de volgende richtlijnen.

 • Er zijn enkel zitplaatsen op de tribune. Staan op de tribune is niet toegestaan. Houd ook rekening met de medesupporter en houd afstand tot elkaar.
 • Aanmoedigen is enkel toegestaan middels applaudisseren. Schreeuwen/zingen of anderszins is niet toegestaan.
 • Uitspelende teams worden gevraagd met maximaal 4 toeschouwers naar sportcentrum De Vlaskoel te komen. Dit is een afgeleide van het aantal meerijdende ouders ofwel maximaal 4 auto’s per team.

Tot slot
Let op! Mocht blijken dat wij als vereniging niet in staat zijn de geldende afspraken na te leven kan dit tot gevolg hebben dat de tribune en/of de kantine gesloten moet worden. Laten we er samen voor zorgen dat dit niet nodig is, want een wedstrijd zonder publiek spelen geeft een totaal andere beleving.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking en natuurlijk veel volleybalplezier!