Corona-protocol v.v. Dynamo Tubbergen

Corona-protocol v.v. Dynamo Tubbergen

Datum: 2 oktober 2020

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Dynamo heeft een protocol opgesteld in verband met het Coronavirus. Op deze manier hopen we dat we ondanks de bijzondere omstandigheden toch kunnen blijven volleyballen. Tegelijkertijd ligt er een grote verantwoordelijkheid bij ieder lid en ieder team. Wij zijn samen een vereniging en samen maken we het mogelijk dat we kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de gezondheid van een ieder voorop staat. Door het protocol na te leven blijft sporten mogelijk en kan iedereen
zorgeloos naar de sporthal komen. Maak dit bespreekbaar met elkaar binnen de vereniging en accepteer het ook als je een keer ergens op aangesproken wordt.

Belangrijke voorzorgsmaatregelen

 • Voor alles geldt: gebruik je gezond verstand!
  Voor het betreden van Sportcentrum de Vlaskoel gelden de maatregelen van het RIVM.
 • Blijf thuis en laat je testen, als:
  • Je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
  • Iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft.
  • Iemand in jouw huishouden in de afgelopen twee weken positief getest is op corona.
 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts.
 • Draag in Sportcentrum De Vlaskoel een mondkapje wanneer je staat of loopt (behalve uiteraard tijdens de sportactiviteit zelf).

Algemene richtlijnen

 • Bij binnenkomst staat een desinfectiemiddel om je handen te desinfecteren.
 • Sportcentrum de Vlaskoel heeft looproutes met éénrichtingsverkeer aangebracht in de sporthal, zodat iedereen zoveel mogelijk zich kan houden aan de 1,5 meter afstand. Volg hiervoor de pijlen op de vloer.
 • Houd 1,5 meter afstand met personen van 18 jaar of ouder (uitzondering tijdens het sporten; zie verder in dit protocol).

Wedstrijden

 • Zorg er bij de wedstrijd voor dat het DWF voor het betreden van de sporthal volledig is ingevuld. Die gegevens zijn nodig in het geval er wel een besmetting bekend wordt en er bron- en contactonderzoek gedaan moet worden.
 • ALLE sporters zijn verplicht in sportkleding naar sportcentrum de Vlaskoel te komen. Dit geldt voor de Dynamo teams maar ook voor gasten.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd kan er GEEN gebruik worden gemaakt van de kleedkamers.
 • Kom zo laat mogelijk voor aanvang van de wedstrijd naar de sporthal.
 • We vragen iedereen zijn/haar eigen bidon mee te nemen, zodat de waterflessen niet met elkaar worden gebruikt.
 • Schreeuwen, high-fives en handen schudden is niet toegestaan. Applaudisseren is toegestaan.
 • Er mogen alleen teams, coaches, officials en vrijwilligers in de zaal (buiten de tribune) aanwezig zijn.
 • Kleedruimtes en douchevoorzieningen zijn beschikbaar na afloop van de wedstrijden.
 • Na afloop van de wedstrijd heeft thuis douchen de voorkeur.
  Verlaat Sportcentrum De Vlaskoel na afloop van de wedstrijd zo snel mogelijk.
 • Voor vervoer naar uitwedstrijden wordt geadviseerd een mondkapje te dragen wanneer personen vanaf 13 jaar van buiten hetzelfde huishouden in één auto zitten.

Afstand houden

Voor verschillende leeftijdsgroepen zijn er verschillende regels met betrekking tot afstand houden tot elkaar en tot andere leeftijdsgroepen. Deze regels zijn omgezet naar de verschillende doelgroepen die wedstrijden spelen:

 • CMV wedstrijden:
  • De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar of tot andere leeftijdsgroepen.
  • Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • ABC-jeugd wedstrijden:
  • De spelers hoeven geen afstand te houden tot elkaar, wel 1,5 meter afstand tot personen boven de 18 jaar.
  • Coaches en overige begeleiders houden 1,5 meter afstand tot alle andere personen.
 • Senioren en recreanten wedstrijden:
  • Alle aanwezigen moeten 1,5 meter afstand houden tot alle andere personen. Tijdens het spelen van wedstrijden geldt deze regel niet. Dus: alle staf en wisselspelers van 18 jaar en ouder moeten buiten het speelveld 1,5 meter afstand van elkaar houden.

Bedankt voor jullie begrip en medewerking en natuurlijk veel volleybalplezier!