Helden van de Technische Commissie …

De Technische Commissie van volleybalvereniging Dynamo speelt een cruciale rol in het waarborgen van de kwaliteit, ontwikkeling en het succes van de teams en spelers binnen de club. Deze commissie, bestaand uit ervaren trainers, voormalige spelers en andere deskundigen, werkt onvermoeibaar achter de schermen om de sportieve groei en het plezier van de sport voor alle betrokkenen te garanderen.

Na vele, vele uren te hebben gemaakt om voor het seizoen 2024-2025 alles weer rond te krijgen verdienen ze een dikke pluim. Als de selecties bekend worden gemaakt is dit altijd een spannend moment. Blijdschap bij de één, teleurstelling bij de ander, maar aan het eind van het seizoen heeft iedereen het weer top gevonden.

De Taken van de Technische Commissie

De Technische Commissie heeft een breed scala aan verantwoordelijkheden die van groot belang zijn voor de dagelijkse gang van zaken binnen volleybalvereniging Dynamo. Deze omvatten onder andere:

 1. Beleidsontwikkeling: Opstellen en bijhouden van het technisch beleid van de club, inclusief trainingsprogramma’s en -methodieken.
 2. Trainerscoördinatie: Werving, selectie en begeleiding van trainers en coaches om ervoor te zorgen dat alle teams de best mogelijke ondersteuning krijgen.
 3. Spelersontwikkeling: Zorg dragen voor de ontwikkeling van spelers op zowel individueel als teamniveau, met speciale aandacht voor talentherkenning en -ontwikkeling.
 4. Wedstrijdplanning: Coördineren van trainingen en wedstrijden, inclusief logistieke zaken zoals zaalreserveringen.
 5. Evaluatie en Feedback: Regelmatige evaluatie van trainingen en wedstrijden, en het geven van constructieve feedback aan trainers en spelers.
Het Belang van Ouders

Ouders spelen een onmisbare rol in de sportieve loopbaan van hun kinderen. Hun steun, enthousiasme en betrokkenheid zijn van onschatbare waarde. Echter, het is essentieel dat deze betrokkenheid gepaard gaat met respect en begrip voor de inspanningen en beslissingen van de Technische Commissie.

Waarom Respect Belangrijk is
 1. Deskundigheid en Ervaring: De leden van de Technische Commissie hebben vaak jarenlange ervaring en een diepgaande kennis van de sport. Hun beslissingen zijn gebaseerd op deze expertise en gericht op het welzijn en de ontwikkeling van de spelers.
 2. Vrijwillige Inzet: Veel commissieleden zetten zich vrijwillig in voor de club, wat betekent dat zij hun vrije tijd opofferen om de beste omstandigheden voor de spelers te creëren.
 3. Constructieve Samenwerking: Een sfeer van wederzijds respect en vertrouwen tussen ouders en de Technische Commissie bevordert een constructieve samenwerking. Dit komt uiteindelijk ten goede aan de sportieve en persoonlijke ontwikkeling van de spelers.
Tips voor Ouders
 • Communicatie: Vragen stellen en zorgen uiten is welkom, maar probeer dit op een constructieve manier te doen.
 • Vertrouwen: Vertrouw op de expertise en intenties van de commissieleden. Hun beslissingen zijn gericht op het bevorderen van de sportieve vooruitgang en het plezier van alle spelers.
 • Ondersteuning: Bied praktische hulp aan waar mogelijk, zoals bij vervoer naar wedstrijden, het geven van trainingen of het organiseren van clubactiviteiten.
Conclusie

De Technische Commissie is een onmisbare schakel in het succes van volleybalvereniging Dynamo Tubbergen. Het werk dat zij verrichten verdient erkenning en respect, vooral van de ouders van de spelers. Door samen te werken en elkaar te ondersteunen, kunnen ouders en de Technische Commissie gezamenlijk bijdragen aan een positieve, stimulerende omgeving waarin spelers kunnen groeien en excelleren.