In Memoriam Johnny Leferink

In Memoriam Johnny Leferink

Op zaterdag 9 oktober ontvingen wij het droevige bericht dat Johnny Leferink, bestuurslid van onze vereniging, plotseling is overleden. Onze verslagenheid is groot.

Als vader van twee volleyballende dochters heeft Johnny vele wedstrijden van Dynamo gezien, door heel Nederland. Zelf is hij later ook gaan volleyballen. Hij genoot van het teamgebeuren, de gezelligheid, zowel in en om het veld als op de tribune en in de kantine. Hij was dan ook regelmatig in de sporthal te vinden, maakte met veel mensen een praatje en verrichtte daar ondertussen ook nog allerlei werkzaamheden voor Dynamo.

De betrokkenheid van Johnny bij Dynamo was groot. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Zo was hij bestuurslid, lid van de sponsorcommissie, aanspreekpunt voor de recreantencompetitie, regelde hij vrijwilligers voor de verlichte carnavalsoptocht en leverde hij allerlei hand- en spandiensten. Juist vanwege zijn tomeloze inzet en betrokkenheid heeft hij een aantal jaren geleden de Gouden Dynamo ontvangen.

Wij herinneren Johnny als een trouwe supporter van Dynamo, een betrokken vrijwilliger en bovenal als een geweldig mens. Wij gaan hem binnen onze vereniging dan ook ontzettend missen. We zijn hem zeer veel dank verschuldigd en wensen zijn vrouw, kinderen en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur v.v. Dynamo