In Memoriam Tonnie Keemers

Op maandag 1 juni ontvingen wij het droevige bericht dat Tonnie Keemers, erelid van onze vereniging, plotseling is overleden.

Als vader van een volleyballende zoon, dochter en schoondochter heeft Tonnie vele wedstrijden van Dynamo gezien, door heel Nederland. Toen ook zijn kleindochters het volleybalvirus bleken te hebben, wilde hij ook maar wat graag hun wedstrijden komen kijken. Zolang zijn gezondheid het toeliet, was hij dus ook vaak in de sporthal te vinden. Het deed hem dus ook pijn dat hij de laatste jaren vanwege zijn verslechterde gezondheid helaas niet meer zo vaak naar de sporthal kon. Om wedstrijden te zien, maar zeker ook om een praatje te maken op de tribune. Wel probeerde hij via social media en what’s app op de hoogte te blijven van het verloop van de wedstrijd van dames 1. Helemaal in de tijd dat zijn zoon Raymond daar trainer / coach was.

De betrokkenheid van Tonnie bij Dynamo was groot. Hij heeft zich jarenlang ingezet voor onze vereniging. Zo was hij penningmeester, bestuurslid en leverde hij allerlei hand- en spandiensten. Juist vanwege zijn tomeloze inzet en betrokkenheid is hij een aantal jaren geleden benoemd tot erelid van Dynamo.

Wij herinneren Tonnie als een zeer trouwe en betrokken supporter van Dynamo en bovenal als een geweldig mens. Wij zijn hem dan ook zeer veel dank verschuldigd en wensen zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en verdere familie veel sterkte met dit grote verlies.

Bestuur v.v. Dynamo